Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:25
-00:25:24
+00:40:29
9196 2404
469 / 498
-00:18:53
+00:37:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii