Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:08
-00:44:07
+00:34:15
4737 3991
178 / 256
-00:44:07
+00:26:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii