Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:42
-00:26:28
+00:47:22
8365 2878
K30 : 1371
402 / 413
-00:09:29
+00:43:33
00:35:02
-00:14:16
+00:17:30
1216 1216
17 / 21
-00:03:54
+00:09:09
01:02:23
-00:33:26
+00:32:27
7567 1535
146 / 202
-00:17:35
+00:26:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii