Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:34
-00:54:11
+00:25:48
2796 2594
92 / 197
-00:49:47
+00:19:06
00:49:58
-00:58:17
+00:20:05
1103 1035
53 / 256
-00:58:17
+00:12:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii