Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:59
-00:34:11
+00:39:39
7607 2397
K40 : 386
106 / 123
-00:18:40
+00:32:18
01:12:24
-00:34:21
+00:42:55
11166 3695
412 / 446
-00:34:20
+00:35:45
00:54:43
-00:41:06
+00:24:47
4448 444
196 / 395
-00:28:22
+00:20:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii