Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:22
-00:48:23
+00:31:36
4502 544
138 / 197
-00:43:59
+00:24:54
00:54:58
-00:53:17
+00:25:05
2463 230
97 / 256
-00:53:17
+00:17:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii