Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:33
-00:21:16
+00:44:37
9510 2605
487 / 498
-00:14:45
+00:41:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii