Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:08
-00:27:41
+00:38:12
8915 6691
386 / 427
-00:14:18
+00:30:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii