Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:03
-00:31:46
+00:34:07
8020 6276
409 / 498
-00:25:15
+00:30:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii