Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:54
-00:47:21
+00:31:01
4092 3545
152 / 256
-00:47:21
+00:23:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii