Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:41
-00:42:13
+00:38:43
7845 2490
241 / 266
-00:15:00
+00:29:49
01:15:19
-00:31:26
+00:45:50
11488 3907
327 / 334
-00:12:34
+00:42:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii