Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:48
-00:35:01
+00:30:52
7028 1300
296 / 395
-00:25:13
+00:29:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii