Natalia Sarnacka

Jagram S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:13:11
-00:22:38
+00:43:15
9418 2549 1
102 / 105
-00:04:33
+00:40:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii