Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:17
-00:17:32
+00:48:21
9652 2686
99 / 100
-00:03:13
+00:41:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii