Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:23:05
-00:25:10
+00:53:12
6465 1543
133 / 135
-00:14:53
+00:44:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii