Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:25
-00:35:24
+00:30:29
6896 5658
201 / 261
-00:21:23
+00:26:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii