Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:06
-00:44:39
+00:32:37
8404 6335
68 / 94
-00:21:04
+00:20:38
01:03:02
-00:32:47
+00:33:06
7777 6155
112 / 128
-00:14:51
+00:28:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii