Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:30
-00:39:18
+00:29:36
4315 1066
K30 : 468
160 / 251
-00:28:26
+00:26:57
00:55:34
-00:51:11
+00:26:05
5146 713
221 / 549
-00:31:55
+00:18:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii