Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:17
-00:35:32
+00:30:21
6848 1219
358 / 498
-00:29:01
+00:27:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii