Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:38
-00:34:11
+00:31:42
7315 5904
50 / 61
-00:25:29
+00:22:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii