Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:31
-00:35:18
+00:30:35
6917 1246
291 / 395
-00:25:30
+00:29:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii