Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:16
-00:34:06
+00:38:55
6949 2243
K30 : 1064
313 / 350
-00:24:17
+00:33:14
00:59:43
-00:47:02
+00:30:14
7349 1576
379 / 592
-00:25:03
+00:22:35
01:13:35
-00:22:14
+00:43:39
9455 2575
416 / 427
-00:08:51
+00:36:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii