Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:51:47
-00:54:47
+00:22:10
2405 2263
50 / 141
-00:47:21
+00:17:34
00:59:38
-00:48:37
+00:29:45
3805 3334
140 / 256
-00:48:37
+00:21:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii