Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:52
-00:29:57
+00:35:56
8473 6498
434 / 498
-00:23:26
+00:32:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii