Marta Nizio

4Synchronicity
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:04:03
-00:39:16
+00:34:22
4958 1516
K30 : 617
2
232 / 273
-00:17:35
+00:30:39
00:54:19
-00:55:35
+00:25:21
3756 540 1
160 / 388
-00:32:34
+00:17:49
00:58:27
-00:37:22
+00:28:31
6099 911 1
317 / 498
-00:30:51
+00:25:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii