Łukasz Dubielecki

Biegamy z Ochotą
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:00:25
-00:35:24
+00:30:29
6898 5660 2
280 / 391
-00:25:52
+00:24:29
00:55:34
-00:53:11
+00:26:48
3101 2865 1
122 / 260
-00:35:23
+00:20:10
00:55:14
-00:53:01
+00:25:21
2543 2305 3
114 / 260
-00:42:12
+00:20:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii