Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:09
-00:29:40
+00:36:13
8520 6521
55 / 61
-00:20:58
+00:26:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii