Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:36
-00:25:13
+00:40:40
9209 2415
138 / 144
-00:11:00
+00:37:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii