Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:15
-00:41:30
+00:35:46
9516 2682
104 / 134
-00:17:17
+00:29:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii