Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:59
-00:31:50
+00:34:03
8001 1732
408 / 498
-00:25:19
+00:30:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii