Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:54
-00:44:00
+00:36:56
7472 2268
291 / 345
-00:19:14
+00:31:13
01:25:33
-00:21:12
+00:56:04
11820 4130
460 / 461
-00:03:37
+00:47:03
01:07:09
-00:28:40
+00:37:13
8740 2129
361 / 403
-00:17:33
+00:31:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii