Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:56:49
-00:51:26
+00:26:56
2985 304 3
84 / 158
-00:31:45
+00:24:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii