Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:50:46
-00:55:59
+00:21:17
2800 2585 2
145 / 592
-00:34:00
+00:13:38
00:47:44
-00:48:05
+00:17:48
1491 1414 1
76 / 427
-00:34:42
+00:10:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii