Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:49
-00:40:05
+00:40:51
8147 2675
316 / 345
-00:15:19
+00:35:08
01:11:37
-00:35:08
+00:42:08
11048 3614
438 / 461
-00:17:33
+00:33:07
00:34:27
-00:14:51
+00:16:55
1141 1141
40 / 57
-00:06:56
+00:11:44
01:13:25
-00:22:24
+00:43:29
9442 2565
390 / 403
-00:11:17
+00:37:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii