Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:41
-00:50:13
+00:30:43
5840 1349
228 / 345
-00:25:27
+00:25:00
01:02:32
-00:33:17
+00:32:36
7623 1559
315 / 403
-00:22:10
+00:26:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii