Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:17
-00:34:53
+00:38:57
7497 2327
K30 : 1114
335 / 386
-00:18:58
+00:35:15
00:34:01
-00:14:43
+00:17:34
1470 1470
80 / 112
-00:08:45
+00:17:28
00:36:48
-00:23:29
+00:20:11
1640 1640
89 / 97
-00:03:05
+00:15:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii