Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:42
-00:37:33
+00:40:49
5693 1129
232 / 260
-00:26:44
+00:35:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii