Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:47
-00:37:23
+00:36:27
7020 2059
K30 : 999
353 / 438
-00:23:47
+00:25:52
00:28:16
-00:20:28
+00:11:49
436 436
34 / 142
-00:15:03
+00:06:09
01:04:35
-00:45:19
+00:35:37
7181 2086
386 / 485
-00:32:51
+00:28:16
00:29:56
-00:30:21
+00:13:19
660 660
48 / 119
-00:15:13
+00:08:35
01:07:12
-00:39:33
+00:37:43
10123 3037
502 / 593
-00:24:49
+00:30:49
01:00:51
-00:34:58
+00:30:55
7046 1307
329 / 465
-00:21:18
+00:24:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii