Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:36
-00:38:39
+00:39:43
5576 4508
120 / 136
-00:17:11
+00:30:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii