Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:42
-00:46:03
+00:31:13
7781 1759
363 / 541
-00:39:31
+00:26:15
00:30:30
-00:18:48
+00:12:58
587 587
30 / 86
-00:10:07
+00:12:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii