Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:58
-00:43:47
+00:33:29
8749 6505
332 / 476
-00:33:58
+00:30:48
00:55:35
-00:40:14
+00:25:39
4864 4336
169 / 333
-00:28:11
+00:22:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii