Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:43
-00:41:02
+00:36:14
9687 2788
442 / 541
-00:34:30
+00:31:16
00:33:26
-00:15:52
+00:15:54
1004 1004
58 / 86
-00:07:11
+00:15:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii