Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:19
-00:32:26
+00:44:50
11398 7552
459 / 476
-00:22:37
+00:42:09
01:02:11
-00:33:38
+00:32:15
7492 6000
260 / 333
-00:21:35
+00:29:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii