Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:31
-00:31:51
+00:41:10
7280 4842
M30 : 2060
315 / 340
-00:15:40
+00:35:32
01:17:54
-00:17:55
+00:47:58
9643 6964
386 / 391
-00:08:23
+00:41:58
01:11:18
-00:37:27
+00:42:32
6350 5023
241 / 260
-00:19:39
+00:35:54
01:03:17
-00:44:58
+00:33:24
4582 3891
190 / 260
-00:34:09
+00:28:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii