Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:11
-00:31:37
+00:37:17
5757 1843
K30 : 810
223 / 251
-00:20:45
+00:34:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii