Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:23:19
-00:24:56
+00:53:26
6468 1545
135 / 136
-00:03:28
+00:44:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii