Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:20
-00:41:25
+00:35:51
9541 6845
482 / 592
-00:19:26
+00:28:12
00:55:17
-00:40:32
+00:25:21
4726 4228
206 / 427
-00:27:09
+00:18:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii