Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:53
-00:37:29
+00:35:32
6365 1909
K40 : 377
257 / 310
-00:17:51
+00:29:54
01:00:42
-00:35:07
+00:30:46
6990 1277
286 / 403
-00:24:00
+00:24:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii