Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:50:17
-00:56:28
+00:20:48
2584 2398
28 / 102
-00:29:09
+00:12:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii