Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:36
-00:43:46
+00:29:15
4818 3719
M30 : 1633
236 / 360
-00:28:11
+00:28:19
00:57:54
-00:37:55
+00:27:58
5888 5060
280 / 478
-00:28:18
+00:27:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii